En

Sk

CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV

 

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami (použitie anestézy, koferdamu alebo ozónu je už zahrnuté v cene výkonu).

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

 

Vstupné kompletné vyšetrenie 100 €
Periodická preventívna prehliadka 30 €
Konziliárne vyšetrenie 40 €
Malá intraorálna RVG snímka 15 €
Panoramatická OPG snímka 20 €
3D CT snímka 50 €
Analýza 3D CT 25 €
Aplikácia dentálneho šperku 100 €
Analgosedácia 40 €
Archivovaný digitálny odtlačok celého chrupu 50 €

Záchovná stomatológia, parodontológia

Dentálna hygiena

Prvá návšteva (inštruktáž + výber pomôcok, odstránenie zubného kameňa) 80 €
Recall (odstránenie zubného kameňa, airflow) 60 €
Dentálna hygiena detí (30 minút - motivácia, inštruktáž, odstránenie povlakov) 30 €

Výplne

Pečatenie fisúr korunky zuba 40 €
Ošetrenie klinového defektu 80 €
Jednoduchá výplň 120 €
Výplň strednej náročnosti 160 €
Komplikovaná výplň 200 €
Kompozitná rekonštrukcia deštruovaného zuba 250 €
Priama kompozitná fazeta 370 €

Endodoncia

Dostavba deštr.korunky pred endodontickým ošetrením - jednoduchá 50 €
Dostavba deštr.korunky pred endodontickým ošetrením - komplikovaná 100 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné - prvý koreňový kanálik 100 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné - každý ďalší koreňový kanálik 20 €
Definitívne endodontické ošetrenie - prvý koreňový kanálik 180 €
Definitívne endodontické ošetrenie - každý ďalší koreňový kanálik 80 €
Príplatok za reendodonciu (cena za kanálik, účtuje sa iba raz) 70 €
Použitie MTA
50 €
Odstránenie pulpálneho čapu 100 €
Ošetrenie perforácie steny koreňového kanálika
50 €
Odstránenie zalomeného inštrumentu z kanálika 150 €
Pulpotómia
180 €
Ošetrenie detí (polhodinový termín) 100 €

Bielenie a ochranné fólie

Bielenie zubov Pure Whitenig (domáce + ambulantné bielenie) 450 €
Bielenie zubov v jednom oblúku (domáce) 250 €
Pure Whitening náhradná náplň 50 €
Bielenie devitálnych zubov metódou walking bleach 130 €
Výmena bielacej náplne 80 €
Šablóny na bielenie (cena za jeden oblúk) 50 €
Chránič pre športovcov 100 €
Ochranná dlaha pri bruxizme 80 €
Terapeutická náhryzová dlaha v centrickom záhryze 400 €

Sklenené vlákna

Dočasný most po extrakcii zuba 300 €
Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity + 1 medzičlen) 700 €
Dlahovanie zubov (cena za jeden zub) 40 €
Použitie FRC čapu 40 €
Individuálne formovaný čap zo skl.vláken 50 €
(v cene je zahrnutá aplikácia anestézy, použitie pieskovača a koferdamu)

Stomatochirurgia

Plánovaná extrakcia jednokoreňového zuba 70 €
Plánovaná extrakcia viackoreňového zuba 100 €
Komplikovaná extrakcia zuba 170 €
Dekapsulácia pri sťaženom prerezávaní 100 €
Intraorálna incízia + drenáž 80 €
Estetická úprava ďasna v rozsahu jedného zuba 80 €
Funkčná úprava ďasna vysokofrekvenčným prúdom 30 €
Poextrakčná sutúra rany 80 €
Aplikácia hojivej pasty po extrakcii 10 €
(v cene je zahrnutá aplikácia anestézy, príp.ozónu)

Fixná protetika

Dočasná razidlová korunka po obrúsení zuba 40 €
Dlhodobá frézovaná korunka (prototyp) 130 €
Injektážny mock-up v rozsahu jedného zuba 130 €
Zhotovenie šablóny na injektážny mock-up 50 €
Kovokeramická korunka 400 €
Celokeramická korunka v zadnom úseku chrupu (zhotovená zub. technikom alebo systémom CEREC) 600 €
Celokeramická korunka v prednom úseku chrupu (zhotovená zub. technikom alebo systémom CEREC) 700 €
Estetická keramická fazeta (zhotovená zub.technikom alebo systémom CEREC) 700 €
Sólo korunka alebo fazeta v prednom úseku chrupu medzi vitálnymi zubami 1200 €
Onlay keramická (zhotovená zub.technikom alebo systémom CEREC) 600 €
Onlay kompozitná, alebo z hybridnej keramiky (zhotovená zub.technikom alebo systémom CEREC) 550 €
Sňatie korunky zuba 50 €
Vyhotovenie a analýza študijného modelu 100 €
Digital Smile Design (fotografie, zhotovenie modelov, Mock-up) 250 €
Vosková modelácia budúceho zuba zubným technikom (Wax-up) 50 €
Registrácia centrického záhryzu 250 €
Digitálna analýza záhryzu prístrojom Occlusense 250 €

Snímateľná protetika

Celková snímateľná náhrada 400 €
Čiastočná snímateľná náhrada 400 €
Dočasná náhrada v rozsahu do 2 zubov 100 €
Dočasná náhrada v rozsahu do 6 zubov 150 €
Celková dočasná náhrada 200 €
Priama alebo nepriama rebazácia 150 €
Oprava prasknutej náhrady 40 €
Oprava zlomenej náhrady 100 €
Doplnenie náhrady v rozsahu jedného zuba 50 €
Doplnenie náhrady v rozsahu viacerých zubov 150 €
Výstuž zo sklenných vláken pri oprave zlomenej náhrady 100 €
Skeletovaná náhrada 500 €
Sankčný poplatok za neodhlásený zmeškaný termín (účtuje sa sa za každú hodinu plánovaného termínu) 50 €

Na všetky práce (okrem reendodoncie) poskytujeme záruku 5 rokov, pod podmienkou absolvovania preventívnej prehliadky a dentálnej hygieny raz ročne.

KONTAKT

 

DENTAPEX

MUDr. Rudolf Novotný

Námestie Osloboditeľov 3/A

Duett 1, 9. poschodie

040 01 Košice

 

e-mail: novotny@dentapex.sk

web: www.dentapex.sk

ORDINAČNÁ DOBA

 

Ambulancia

Pondelok – Piatok:

08:00 – 16:00 hod.

 

 

Dentálna hygiena

Pondelok – Štvrtok:

08:00 – 16:00 hod.

OBJEDNAJTE SA

 

Objednajte sa telefonicky na stomatologické ošetrenie a nájdeme spolu termín, ktorý

Vám bude vyhovovať.

 

+ 421 55 622 56 98

+ 421 918 516 554

Facebook

Copyright © 2015 DENTAPEX. All Rights Reserved.